یکشنبه 29 اسفند‌ماه سال 1389

به خاطر بهار 

به خاطر طبیعت 

به خاطر گل وگیاه و سبزه  

الهی 

همه مریضا رو خوب کن 

همه کسانی که الان رو تخت بیمارستان هستن  

همه کسانی که درد دارن 

الهی 

به فکر همه کسانی باش که تنهان 

کسیو ندارن 

مادر پدرایی که بچه ندارن 

بچه هایی که مادر پدر ندارن 

کسانی که خونه و لونه و اشیونی ندارن 

الهی 

الهی 

الهی 

همه بیمارا خوب بشن 

بیمار منم خوب بشه  

الهی 

الهی 

الهی  

هر کاری میکنی بکن 

فقط

خودمون رو به خودمون واگذار نکن 

ما رو به خودمون واگذار نکن