چهارشنبه 16 آذر‌ماه سال 1390

تو فکر میکنی رنج لازمه رشد؟ 

یعنی کسیکه درد نمیکشه بزرگ نمیشه؟ 

 

ابدا 

این ادبیات شرقه  

ادبیات غرب میگه برای رشد کردن باید تلاش کرد 

 

یعنی تلاش کردن درد نداره؟ 

تلاش کردن یعنی چی؟ 

 

تلاش یعنی سعیتو بکنی تا جائیکه احساس خوبی داری 

و 

احساس خوب بهت بده 

هرجا که احساس خوب ادامه نداره باید مسیر رو عوض کرد 

 

تغییر مسیر