دوشنبه 17 بهمن‌ماه سال 1390

چطور می توان قوی بود 

خیلی قوی  

چطور می توان به مشکلات خندید 

خیلی خندید    

چطور می توان شیرین بود 

خیلی شیرین 

چطور می توان مهربان بود 

خیلی مهربان 

 چطور می توان زیبا بود 

خیلی زیبا 

چطور میتوان اگاه بود 

خیلی آگاه  

چطور می توان دانا بود 

خیلی دانا