چهارشنبه 16 آذر‌ماه سال 1390

حس دوست داشتن ادما عجیبه 

و 

البته بزرگ و زیبا 

اینقد که همه وجودت رو تسخیر میکنه 

 

مست و دیوانه و سودایی میشی 

شیرین تر از عسل 

سوزنده تر از خورشید