دوشنبه 17 بهمن‌ماه سال 1390

زندگی که باید به زور اب قورتش داد 

و 

بعد هم مواظب باشیم که بالا نیاریمش

 . 

 . 

 . 

من هستم 

چون درد میکشم 

چه خدایی باشد 

چه نباشد 

باید باورمان بشود که هستیم