دوشنبه 17 بهمن‌ماه سال 1390

 

تو در تنهایی خود تنهایی 

و 

من در میان جمع تنها