دوشنبه 17 بهمن‌ماه سال 1390

بهش گفتم: 

                 منو یادت نره 

 

هنوزم وقتی یاد این حرفم میفتم خندم میگیره 

                                                               منو یادت نره