سه‌شنبه 10 اسفند‌ماه سال 1389

این فکر که «خدایی وجود نداره» 

واقعا نا امید کننده است 

علمی بودن جهان 

وحشتناک تر از 

دینی بودن اونه