سه‌شنبه 21 اردیبهشت‌ماه سال 1389

دیروز 5 به اصطلاح انسان به دست کسانی که انسانتر بودند  

دار فانی را وداع گفتن! 

 امروز عزیزان چه کسانی رفتند؟  

فردا نوبت کیست؟  

دیگه تحت تاثیر قرار نمی گیریم، 

 دیگه ککمون نمی گزه،  

به ماچه ؟  

میخواستن نرن!  

میخواستن نکنن!  

کسی مجبورشون نکرده بود!  

پس چرا کسی یقه ما رو نمی گیره!  

حتما یه کاری کردن!  

من باید به فکر اجاره خونه و قسط های آخر برج باشم، 

 جهیزیه دختره  

خرج دانشگاه آزاد این یکی  

مدرسه غیر انتفاعی اون یکی

 تازه هیچیم مارک دار نیست 

 نه ساعتم  

نه شلوارم  

نه کفشم  

نه عینکم  

نه ...  

به خدا آبرو ریزی جلو بر و بچه ها  

پامو از تو این خراب شده بیرون نذاشتم 

 حتی دوبی هم نرفتم  

نه مهم نیست  

5 تا ادم از رو زمین کم بشه به هیچ جای دنیا بر نمی خوره  

یه هواپیما به اون بزرگی تو اسمون آبی گفت بمب 

 اون همه ادم رفتن رو هوا هیچی نشد  

حالا برا 5 تا زیاد خودتو ناراحت نکن  

به خدا سخت می گیری  

یه جنگ ساده میشه اینهمه ادم کشته میشن  

اینقد زیاد که وقت نمی کنن یکی یکی خاک کنن  

همه رو با هم چال میکنن  

حالا تو برا 5 نفر عزا گرفتی  

تو این دنیایی که عشق برای زندگی کردن کافی است  

هر کسی به یه دلیلی می میره  

از گشنگی و تشنگی و سرما و گرما بگیر  

تا تیر و تفنگ و باتوم  

آدمیزاده دیگه 

 چیکار میشه کرد