سه‌شنبه 28 خرداد‌ماه سال 1387

 

یه بنده خدایی برام نوشته :

                                 

                                  چه بی رحمانه

                               

                                  قدر تو را ندانستم

 

                                 ای یگانه

 

                                آواز دلنشین همه ی عمرم

 

                                  چه بی رحمانه

 

                                  تو را شکستم