یکشنبه 29 اردیبهشت‌ماه سال 1387

 

   این روزا به این نتیجه رسیدم که :

 

                                                                                      

 

هر بیانی انحراف از بیان است

 

                                                                                      

 

  پس همان به که سکوت پیشه کنم