پنج‌شنبه 26 اردیبهشت‌ماه سال 1387

خدایا

 

خدایا

 

خدایا

 

خدایا

 

خدایا

 

خدایا

 

خدایا

 

 

هستی؟ یا نیستی؟

 

اگه هستی

 

پس چرا جواب نمی دی؟

 

 

اگه نیستی

 

پس چرا میگن هستی!!!!!!

 

 

یه چیزی بگو

 

 

بالاخره ما نفهمیدیم

 

هستی یا نیستی؟؟؟؟؟؟؟