دوشنبه 2 آبان‌ماه سال 1390

نه 

همونی که اول گفتم درست بود 

اره 

فلسفمو یادم رفته 

اخه مگه فلسفه زندگی فراموش کردنیه 

چی میشه که ادم همه چی یادش میره 

نمی دونم 

اما همه چی یادم رفته 

حتی فلسفه