شنبه 29 مرداد‌ماه سال 1390

 

بدترین تلفنی که داشتم شنیدن خبر فوت مادربزرگ مهربونم بود 

بدترین اس مسی که گرفتم مربوط به غرق شدن پسر عموی ۲۶ ساله ام بود