شنبه 24 اردیبهشت‌ماه سال 1390

 

واقعا عاشق لحظه ای هستم که  

شیره خرما و ارده به هم می رسند

زیباترین در هم امیزی ها اتفاق میفته