یکشنبه 17 بهمن‌ماه سال 1389

 

 کیفیت زندگی

فکر کردن درباره کیفیت زندگی هم جالبه!   

شاخص های تعیین کننده کیفیت زندگی کدام است؟  

منطقه سکونت 

نوع مسکن 

مدل ماشین 

امکانات رفاهی 

چگونگی خوراک و پوشاک 

چگونگی گذران اوقات فراغت 

شغل  

میزان تحصیلات 

رشته تحصیلی 

نوع دانشگاه

تعداد کتاب هایی خوانده شده 

تعداد زبان های غیر مادری آموخته شده 

تعداد مسافرت ها 

چگونگی و نوع سفرها   

میزان شعور 

میزان آگاهی 

میزان فهم و درک از جهان هستی