شنبه 1 آبان‌ماه سال 1389

 

هم اکنون به لطف الهی 

 

نبوغ درونم عیان گشته  

و 

طرح الهی زندگیم آشکار شده است