شنبه 1 آبان‌ماه سال 1389

 

نارنجی و نارنجی و نارنجی تر  

فرو رفتن خورشید تخم مرغی 

بی کرانه 

افق 

ارغوانی 

سرخ آتشین 

هاله لاجوردی 

ابی ابی ابی تر 

ماه شب چهارده 

کوه 

مهتاب 

درخت 

پیاده روی در سکوت شب 

شب 

شب 

شب