دوشنبه 3 خرداد‌ماه سال 1389

از عجایب زندگی 

                       دیدن طلوعی مسحور کننده در قلب تپنده موتور آب

                        زیبا ترین غروب را در میدان امام حسین دیدن 

                        و حالا 

                        دماوند با همه عظمت و شکوهش در ابتدای خیابان دماوند   

 

در میان همه سر و صدا ها    

شلوغی های نارنجی 

دود و جیغ و بوق

بوی گند جوی آب 

گربه های کثیف 

کارگران منتظر 

موتوری های بی انصاف