شنبه 18 اردیبهشت‌ماه سال 1389

شاید اغراق امیز  یا رمانتیک به نظر بیاد 

اما  

واقعا عشق برای زندگی کافی است 

گشنگی و تشنگی فراموش میشه 

خستگی یادت میره 

خواب رو در نمی یابی

گذشته و حال و آینده یکی میشه   

خون تو رگات می جوشه 

 

و 

آخر بودن