شنبه 18 اردیبهشت‌ماه سال 1389

همین که هستیم  

و 

وجود داریم 

خودش به تنهایی جالب و هیجان انگیزه