یکشنبه 4 بهمن‌ماه سال 1388

میدونی 

اینکه بعد از مرگ ما چیزی در این دنیا کم و زیاد نمیشه خیلی غم انگیزه ...