X
تبلیغات
زولا
دوشنبه 28 دی‌ماه سال 1388

همیشه فکر میکردم 

 آدما اول موفق میشن بعدش راضی و خوشحال 

  موفق های زیادی دیدم که ناراضی و غمگین هستن 

 نتیجه اینکه :

شادی و آرامش و رضایت از زندگی با موفقیت در کارها به دست نمی یاد 

برعکس  

قبل از هر چیز باید اروم باشی 

موفقیت واقعی بعد از ارامش و رضایت و شادی می یاد....