پنج‌شنبه 5 آذر‌ماه سال 1388

عزادار مردنت هستم

و خشمگین از فرو ریختنت

چه اندوهبار قهرمانی تمام می شود

قهرمان داستانهای ...

افسانه فهم و درک و راستگویی

اسطوره اعتماد 

 و معتمد جهان

خشمگین از همه کوچکیت

برای له شدن عاطفه ها  می­گریم

...