جمعه 1 آبان‌ماه سال 1388

پاییز 

ماه آشنای من 

پاییز را می شناسم به مهربانی و لطافت 

به رنگ های زیبا و نسیم خنک 

 

در پاییز جوانه می زنم و  

با زمستان سبز می شوم...