شنبه 20 تیر‌ماه سال 1388

می گفت : 

                اگه زور میزنی تو شنا کردن 

                اگه سختته شنا 

                اگه لذت نمی بری      

                پس داری اشتباه شنا می کنی 

                 زندگی هم همین طوره ... ؟؟؟!!!