شنبه 19 اردیبهشت‌ماه سال 1388

دیروز یک ساله شدم

اما

این دفعه نمی تونم بگم چقد زود گذشت

زیاد بود 

و

طولانی  

و

سخت  

و

 تلخ  

و

 بزرگ  

و 

زشت 

و  

غیر قابل باور 

و  

غیر قابل هضم 

و 

گریه دار 

و 

بغض آلود 

و 

رمانتیک 

و 

زخم زننده 

و 

درد آور 

و 

....... 

....... 

.......