پنج‌شنبه 22 اسفند‌ماه سال 1387

نمی دانم این سقوط است یا عروج 

نمی دانم این رشد و حرکت است یا انحطاط و در جا زدن 

نمی دانم انسانیتم را فراموش کرده ام یا از اول انسان نبودم 

نمی دانم عقلانیتم را از دست داده ام یا از اول عاقل نبودم 

نمی دانم مغزم تازه از کار افتاده یا از ابتدا بی مغز بودم 

نمی دانم تا حالا  شکسته شدی؟تا حالا به خود آگاهی یا خود شناسی رسیدی؟تا حالا چند بار دوزاریت افتاده که هیچی نیستی؟تا حالا چند بار فهمیدی که چه قد زیاد نفهمیدی؟تا حالاچند بار متوجه شدی که چه قد زیاد متوجه نبودی؟ 

..... 

..... 

.....