X
تبلیغات
زولا
سه‌شنبه 19 آذر‌ماه سال 1387

پلک می زنم

چشمانم را باز می کنم

گرمای بدنم را احساس می کنم

خودم را مرور می کنم

لبخندی سرد بر لبانم می نشیند

آری

من زنده ام

امروز هم زنده ام

چشمانم به دور و اطراف می چرخد

خوشحال باشم یا ناراحت ؟

شاید هم نگران؟

زنده

زندگی

بودن

نفس کشیدن

فریاد از این همه غوغا .....!