جمعه 26 مهر‌ماه سال 1387

 

آیا این دنیا بسان دیوانه خانه ای است که لازمه آن دیوانگی است ؟ 

 

آیا زندگی مثله یه بازی است که هر کسی که نقشش را بهتر بازی کنه برنده است؟ 

 

آیا این دنیا صحنه  :

 

                              عشق بازی 

                         

                              هنر نمایی 

 

                               سرگرمی 

 

                               بازی و بازی

 

                               دیوانگی 

 

                                عقلانیت 

 

                               جنگ و دعوا 

 

                               غر و ناله و اعتراض 

 

                                فلسفه بافی 

 

                               شعر سازی 

 

                                فریبکاری است ؟  

 

آیا گفتار نیک ؛ پندار نیک ؛ کردار نیک برای انسان بودن کافی است ؟ 

 

آیا انسان بودن برای زندگی کردن کافی است ؟ 

 

آیا زندگی کردن برای بودن کافی است ؟ 

 

آیا بودن برای هستی کافی است ؟