سه‌شنبه 22 مرداد‌ماه سال 1387

باورم نمیشه که بدون پنجره هم می توان خوشبخت بود

 

 

بدون دریچه

"دریچه ای که از آن به کوچه خوشبخت بنگرم "

برای فروغ می گویم :

من بدون پنجره خوشبختم

بدون نور

بدون آسمان

بدون کوه های سر به فلک کشیده شمیران

من خوشبختم

بدون تو

بدون او

بدون همه آنهایی که نیستند

.....