جمعه 7 تیر‌ماه سال 1387

 

بارانی باید...

 

« همه چیز گاه اگر کمی تیره می نماید...

 

باز روشن می شود زود

 

تنها فراموش مکن این حقیقتی است:

 

بارانی باید؛تا که رنگین کمانی بر آید

 

و لیموهای ترش تا که شربتی گوارا فراهم شود

 

و گاه روزهایی در زحمت

 

تا که از ما انسان های تواناتر بسازد

 

خورشید دوباره خواهد درخشید؛ زود

 

خواهی دید. »

 

                                               کولین مک کارتی