سه‌شنبه 4 تیر‌ماه سال 1387

 

« تو کجایی؟

 

در گستره بی مرز این جهان

 

                                    تو کجایی؟

 

من در دور دست ترین جای جهان ایستاده ام

 

 

 

تو کجایی؟

 

در گستره ناپاک این جهان

 

                                  تو کجایی؟

 

من در پاک ترین مقام جهان ایستاده ام »