جمعه 10 خرداد‌ماه سال 1387

 

رفتم که از خودم بگریزم

 

رفتم که جای خالیم را ببینی

 

رفتم که نبودنم را حس کنی

 

رفتم که شاید آرام بگیرم

 

رفتم که رفته باشم.....