سه‌شنبه 31 اردیبهشت‌ماه سال 1387

 

   تشنه ام

 

                 ترنم پاک طبیعت را میخواهم

 

 

   آی جیر جیرک ها کجایید ؟؟؟