پنج‌شنبه 19 اردیبهشت‌ماه سال 1387

میدونی

من فکر میکنم

نوشتن

برا شنیده شدنه!!!!!

ما می نویسیم برای اینکه:

فراموش کنیم

یا همیشه یادمون باشه

به هر حال اینکه شنیده بشیم

مهمتر از اینه که

خونده بشیم!!!!!

نظر شما چیه؟؟؟؟؟؟؟